رسوایی جدید امام فیسبوکی احمد بصری

177

رسوایی امام فیسبوک : ۱- همانطور که پیشتر بارها و بارها اعلان و ثابت شد صفحه فیسبوک در اختیار احمد بصری نیست. بلکه مجموعه ای از افراد ان را اداره میکنند❗️ ۲- تأیید مجدد همان اسناد و ادله ای که توسط عبدالله هاشم و فرقه رایات سود ( یکی از ۴ گروه انشعابی موجود در این فرقه ) افشا گشت❗️ و...