پهپاد سمپاش ، سفارش سمپاشی بوسیله پهپاد برای کل کشور ، مسعود رحیمی 09121468505

5,451
مخزن ۱۰ لیتر که یک هکتاررا در ۷ دقیقه سمپاشی میکند ، زمین های صعب العبور ، تپه ماهور رابراحتی انجام میدهد ، بطورمیانگین ۵ هکتار درساعت ، درخواست خرید پهپاد پذیرفته میشود، بعدازخرید اموزش کامل بصورت رایگان انجام میشود 09121468505
pixel