آزمایش سامانه دفاع موشکی پاتریوت

1,377
ویدیو رسانه
ویدیو رسانه 17 هزار دنبال کننده