تصاویر کمتر دیده از اسکورت متفاوت ملکه انگلیس!

702
هر چند ادعا می شود که ملکه صرفا یک مقام تشریفاتی دارد اما مسائل پشت پرده و تصاویری که در خصوص سفرهای خارجی وی منتشر می شود حکایت از موضوع دیگری دارد.
یا مهدی(عج) 17.7 هزار دنبال کننده
pixel