ناسا تصاویر جالبی از آخرین خوشید گرفتگی ثبت کرد

106
سازمان هوافضانوردی ایالات متحده آمریکا تصویر هایی از خورشید گرفتگیِ روز چهار شنبه گذشته را به همراه تصویر هایی از سایه این پدیده بر روی زمین منتشر کرده است. این کسوف کامل فقط در جنوب شرقی آسیا قابل رویت بود و برای سایر مناطق یک کسوف جزیی به حساب می آمد.
insars.ir 54 دنبال کننده
pixel