گاز بدبو در رادیاتور ها. تعمیر پکیج در کرمان 09364284644

909

وجود گاز بدبو، هوا گرفتن رادیاتورها، بوی تخم مرغ فاسد از رادیاتورها، هواگیری رادیاتور ها، علت سرد بودن رادیاتور ها، گرم نشدن رادیاتور ها، رفع گاز هیدروژن در رادیاتورها، رفع تولید گاز متان در رادیاتور، هوا گرفتن مداوم رادیاتور و نحوه رفع این مشکل (ایران رادیاتور، بوتان، ایساتیس، فرولی، لورچ، تاچی).... تعمیر پکیج در کرمان 09364284644