موشن گرافیک "حب الحسین یجمعنا" - (ایده پروانه سپید)

1,459

موشن گرافیک "الحسین یجمعنا" بمناسبت فرارسیدن ایام اربعین حسینی توسط شبکه رسانه ای صف تهیه و تولید شد.