گفتگو با علیرضا محمدی خبرنگار رادیو تهران

180

به مناسبت افتتاح سایت فیلم و مالتی مدیا "تهران پلاس" با رویکرد شهری تصمیم گرفتیم با خبرنگاران و عکاسان حوزه شهری دیدار و گفتگو کنیم. برای این منظور به ذهنمان رسید با ون خبرنگاران که هر روز خبرنگاران را از شهرداری تهران به برنامه های شهری می رساند به سراغ خبرنگاران و عکاسان حوزه شهری برویم و در همان ون حرف هایشان را درباره شهر تهران و اتفاقات حوزه شهری جویا شویم. در دومین گفتگو تصمیم گرفتیم با علیرضا محمدی از خبرنگاران و گزارشگران با سابقه حوزه شهری رادیو تهران گفتگو کنیم.

pixel