کلیپ کوتاه عاشقانه امام زمان ...

714

عاشقان را خبر باد بهاران داری ... گل و گلبرگ و طراوت بوی باران داری ... سایه ها روی زمین ... شوق ره در تن من ... گل نیلوفر و آب ... رفتن و رفتن من ... لحظه ها در تب و تاب ... شب و شیدایی من ... جلوه کن تا برود ... غم تنهایی من ..

جام جمکران
جام جمکران 1 هزار دنبال کننده