Tifco

26

این فیلم به زبان انگلیسی و به منظور معرفی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان تهیه شده است. هدف از تهیه‌ی این فیلم آشنا کردن سرمایه‌گذاران خارجی جهت همکاری با این موسسه و پروژه‌های در دست احداث آن است. www.kianfilm.ir

kianfilm.ir
kianfilm.ir 4 دنبال کننده