ابراز نظر و رضایت استادکار سنگ کاری بازار تهران از کار با دستگاه سنگبری صد صنعت

22

در این ویدئو شما می بینید که یک استاد کار سنگ کاری که تا قبل از دستگاه سنگبری صد صنعت با فرز دستی اقدام به برش سنگ گرانیت می کرد چقدر از کار با دستگاه سنگبری لینرگاید صد صنعت راضی بوده و دلیل این رضایت دقت برش ، تمیزی کار ، سهلوت در استفاده و ... می باشد به طوریکه مدعی است که با سنگی که از کارخانه تهیه می شود هیچ تفاوتی ندارد.

صد صنعت
صد صنعت 1 دنبال کننده