آنونس کامل شهروحش Zootopia گلوری

18,260

مدیر دوبلاژ : مهرداد رئیسی ___ دوبله شده در انجمن گویندگان جوان گلوری انترتینمنت ___ Email: info@irdub.com www.glorytoon.com __ تست گویندگی : www.irdub.com ___ www.instagram.com/gloryentertainment __ telegram.me/gloryfilm

سید صادق عبدالصالحی

سید صادق عبدالصالحی

2 سال پیش
همیشه عالی هستید و همیشه عالی خواهید بود .