لوله های دوجداره اسپیرال کاروگیت پلی اتیلن

212
پلی‌اتیلنی که در تولید لوله‌های دوجداره مورد استفاده قرار میگیرد از نوع HDPE یا پلی‌اتیلن سنگین اکستروژن می باشد. استاندارد INSO9116 الزامات کلی لوله ها و اتصالات PE مورد استفاده در سامانه‌های لوله گذاری با دیواره ساختمند مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی در ناحیه کاربرد U و UD می باشد. وضعیت ظاهری این لوله ها، سطوح داخلی و خارجی به صورت هموار،تمیز،عاری از شیار،حفره و تاول باشد. انتهای لوله یا برش دادن انتهای لوله جهت اتصال به سر لوله‌های دیگر باید مطابق با شکل هندسی لوله باشد.
pixel