معادله پیچیده عربستان

433
روابط ایران و عربستان وارد چالش و بن‌بستی شده است که هیچگونه چشم انداز روشنی برای بهبود روابط نمیتوان متصور بود. در این قسمت از بزنگاه، حمزه صفوی استاد دانشگاه و رییس موسسه آینده پژوهی جهان اسلام در گفت و گو با ایرنا به سوالات در این خصوص پاسخ میدهد.
ایرنا 4 هزار دنبال کننده
pixel