اثبات اندازه زاویه محل برخورد نیمساز یک زاویه داخلی و یک زاویه خارجی

294
در اینجا اثبات اندازه زاویه محل برخورد نیمساز یک زاویه داخلی و یک زاویه خارجی را می بینیم
خارستانی 349 دنبال کننده

Vigil boys

2 ماه پیش
استاد من چیزی نفهمیدم
pixel