کارگاه نوآوری اجتماعی: انقلاب مرغی در خاورشهر و فرحزاد

272

کارگاه نوآوری اجتماعی: انقلاب مرغی در خاورشهر و فرحزاد کارگاه نوآوری اجتماعی (کارگاه نوآوری اجتماعی: شکل گیری مرکز سلام، طرح توان‎یاب‎های ذهنی) مدرس: دکتر علی اصغر سعدابادی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران و رئیس اسبق مرکز نوآوری و کار آفرینی اجتماعی دانشگاه امام صادق ع، هم اکنون مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره هلدینگ سلام مکان: سالن شهید چمران (ره) دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد