چگونه بالکن خود را تزئین کنیم؟ باغچه های عمودی و گیاهان زینتی

280

از آنجایی که خیلی از ما در شلوغی شهرها زندگی می کنیم، اشتیاق ما به طبیعت و اجبار در دوری از آن ما را اذیت خواهد کرد. در این ویدیو درست کردن باغچه ی عمودی در بالکن خانه آموزش داده شده است. https://kanapeh.ac

کاناپه
کاناپه 6 دنبال کننده