تیزرمستند«نامه هایی از یرموک» به کارگردانی رشید مشهراوی

150

اثر راه یافته به بخش«مستند» مسابقه سینمای بین الملل از کشور فلسطین