ستاره تفکر جهادی

221

این باید یادمان باشد که دست آخر سرنوشت هر ملتی به دستان خود آن ملت است. #شمیم_نرم افزار_دانش#موسسه_فرهنگی _دیجیتالی#فضای_مجازی#ناشر_دیجیتال_برخط shswco

pixel