فرمانده نیروی زمینی سپاه وعشق او به ملت ایران دیدنی است

571

فیلمی منتشر نشده از دلجویی و نگاه محبت آمیز فرمانده نیروی زمینی سپاه به کودکان و کهنسالان مناطق زلزله زده غرب