آموزش برنامه نویسی اندروید به صورت فشرده در بوشهر

434

دومین دوره آموزش مقدماتی برنامه نویسی اندروید به صورت فشرده توسط مهندس علی قدربلند، با اعطای گواهینامه رسمی پایان دوره آغاز دوره : 3 آذر ماه

بلیت باکس
بلیت باکس 27 دنبال کننده