چرا رییس شورای شهر یزد به شلاق و جریمه نقدی محکوم شد؟!

184

بررسی زوایای ماجرای حکم صادر شده برای غلامعلی سفید در گفت وگوی گرا با غلام علی سفید رییس شورا و ونوس عامری و سپنتا نیکنام اعضای شورای شهر یزد