متروی شهر سانتیاگو پایتخت کشور شیلی/7خط و136 ایستگاه /(سال 2019)

80
سیستم حمل و نقل ریلی پیشرفته ی کشور شیلی
محمدجواد 614 دنبال کننده
pixel