الهام چرخنده: وصیت کردم بعد از مرگم من را در قطعه هنرمندان دفن نکنند!

4,393

بخشهایی از سخنرانی روز گذشته الهام چرخنده در اجتماع بزرگ بانوان زینبی

ریتم زندگی
ریتم زندگی 9.7 هزار دنبال کننده