فرزانه فصیحی سریعترین دختر ایران از موفقیت می‌گوید (مدرسه تابستانی)

5,309
در زنگ موفقیت این هفته، فرزانه فصیحی رکورددار دوی ۶۰ متر زنان ایران و نفر سوم آسیا از رازهای موفقیتش می‌گوید.
آموزش شهروندی 10.5 هزار دنبال کننده
pixel