تربیت علوی - دکتر علیرضا رحیمی - جلسه10

35

تربیت علوی - عنوان مجموعه درسهای استاد دکترعلیرضارحیمی در زمینه تربیت است. این بحث بر اساس نامه 31 امام علی ع در نهج البلاغه و با تکیه بر نظریه تربیت عقلانی بصیرت گرا و محتوای کتاب منشور تربیت علوی مطرح میشود

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 3
%90
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…