فرود بدون چرخ ۷۳۷ ایران ایر * شبیه ساز پرواز *

5,365
این تصاویر فوق العاده از شبیه ساز پرواز الماس دو و سایر افزونه ها توسط  Fsharaji  ضبط شده اند . ۰۹۳۹۶۰۴۴۹۴۹ و ۰۹۱۴۰۱۹۶۰۹۰ جهت مشاوره و ثبت سفارش
pixel