سومین startup grind با برگزاری ماهان و ایده پردازان

1,559

سومین استارتاپ گرایند با برگزاری ماهان و ایده پردازان. برادران امیری بنيانگذاران زرین پال. سختي كار تا مديریت بحران و چالشهايي كه با آن دست و پنجه نرم كردند!! مارا در اینستا گرام دنبال کنید idehpardazan_ipe.ir@