فیلم آموزش پایپینگ

190

این ویدئو متعلق به مجتمع نرم افزار ی جنوب می باشد. جهت مشاهده بیشتر فیلم های آموزشی صنعتی و شرکت در دوره های ما به سایت WWW.SOFTJONUB.IR مراجعه نمایید.

soft_jonub
soft_jonub 0 دنبال کننده