آیا شما انسان خوبی هستید؟

28

انسان خوب بودن، مرکز پرورش ذهن فرزام، خانم دکتر زهرا امیر آتشانی

filimo
اتاق تاریک
%92
فیلم داستان زندگی زن و شوهری است به نام فرهاد و هاله که به همراه فرزند خردسالشان به تازگی به یکی از شهرک های تازه تأسیس اطراف تهران نقل مکان کرده اند و به واسطه زندگی در این محله روال زندگی شان دست خوش تغییراتی می شود.