استفاده از الپتیکال آبی هیدروجیم در بازتوانی زانو بعد از جراحی مینیسک

292
استفاده از الپتیکال آبی هیدروجیم با رویکرد درمانی در بازتوانی زانو: حرکت اسکوات روی تک پا با حمایت و روی سطح ناپایدار، برای افزایش دامنه حرکتی فلکشن زانو و همچنین تقویت عضله چهار سر رانی در حرکت اکستنشن زانو، حرکت بسیار مفید بعد از جراحی، اما بسیار با احتیاط و از انتهای هفته دوم شروع شود http://hydrogym.ir/ #بازتوانی #هیدروتراپی #مینیسک #پارگی_لیگامنت #اُرتوپدی #فیزیوتراپی #فیزیکال_تراپی #فیزیوتراپی_ورزشی #ورزش_درمانی #حرکات_اصلاحی #هیدروجیم #هیدرومِد #آگواتیک #تجهیزات_آبدرمانی #مون_واکر #الپتیکال
pixel