چگونه رئیس جمهور آمریکا بشویم؟

714
در این ویدئو شرایط نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و همچنین نحوه انتخاب رئیس جمهور در این کشور را مشاهده می کنید. .... جهت تماشای ویدئوهای بیشتر به وبسایت "حقایق آمریکا" به آدرس www.usfacts.ir مراجعه کنید.
pixel