طراحی وب سایت از نقطه صفر | JavaScript قسمت ششم

669
در این قسمت Map , Reduce , Scope, Hoisting , Errors و ... را می شناسیم و تمرین می کنیم. برای پشتیبانی و حمایت از ادامه تولید ویدئوها از طریق https://reymit.ir/alialaei اقدام بفرمائید.
علی علائی 412 دنبال کننده
pixel