سفرنامه تصویری به ارمنستان

11,888
لست سکند 1.1 هزار دنبال‌ کننده
در سفر چهارروزه ای که به ارمنستان داشتم با استفاده از عکس ها و فیلم هایی که از سفر گرفتم سفرنامه ام را بصورت یک فیلم درآوردم. در طول سفر از راهنمای تور، که یک دختر ارمنی بود خواستم در هر مکان توضیحاتی در مورد آن مکان ارائه دهد و آن توضیحات نیز در این فیلم گنجانده شد.
لست سکند 1.1 هزار دنبال کننده
pixel