قصّۀ داوود احمدی نژاد و جریان انحرافی محمود احمدی نژاد!

4,899

چرا داوود احمدی نژاد از برادرش محمود احمدی نژاد فاصله گرفت؟

ذوالفقار به اختیار 1.1 هزار دنبال کننده

majid.s6

2 سال پیش
زنده باد بر یاور مظلومان دکتر احمدی نژاد مرگ بر بدخواهان دکتر احمدی نژاد
ذوالفقار به اختیار اوّلاً سلام. دوّماً احمدی نژاد به هیچ عنوان یاور مظلومان نیست، وگرنه برای رسیدگی به تخلّفات چند هزار میلیاردی اختلاس گران بست مینشست، نه برای مخالفت با قانون در برخورد با رفیق فاسدش. سوّماً مرگ بر تو که عین یه معتاد بنگی بی مغز میمونی.
pixel