حاج محمود کریمی | روضه | از بین دار الحرب راس اکبر آوردند

597

حاج محمود کریمی | روضه | از بین دار الحرب راس اکبر آوردند | شب هفتم ماه رمضان [۱۳۹۸-۱۴۴۰] حرم امام رضا (علیه السلام)