گزارش ارسالی مخاطبان ازتئاتر هامبورک آلمان به باهمستان

803

گزارش ارسالی مخاطبان ( اقا محمد) ازتئاتر هامبورک آلمان به برنامه باهمستان-شبکه جهانی جام جم