ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

پروژه نیروگاه خورشیدی - شرکت سپید قو

87
SepidGhoo 3 دنبال‌ کننده
اتمام پروژه ای دیگر از پروژه های شرکت سپید قو! نیروگاه فتوولتائیک | محل اجرا: شیراز | کارفرما: سازمان امور عشایر استان فارس
SepidGhoo 3 دنبال کننده
pixel