کلاس مجسمه سازی - استاد پورشیخ

364
کلاس فوق برنامه مجسمه سازی - استاد پورشیخ از مجموعه کلاسهای 24گانه " انتخاب " دبیرستان دانش دوره اول قلهک در ترم اول سال تحصیلی97-96 می باشد .
pixel