برنامه شهربرگ با موضوع مشکلات صنعت نساجی در کشور

96

شبکۀ خبر 18 تیر 1398 - 17:30| برنامه شهربرگ این برنامه به چند کارخانۀ تولید پوشاک، چرم و کفش رفت. عوامل این کارخانه ها ضمن اطلاع رسانی وضعیت تولید خود، به مشکلات تولید خود اشاره کردند. در بخشی از برنامه، با فرشاد مقیمی معاون امور صنایع گفت: «یکی از حوزه هایی هدف گذاری شده است و پتانسیل و مزیت رقابتی هم داریم، حوزۀ صنعت پوشاک است. سرانۀ مصرف پوشاک در کشور حدود هفت کیلوگرم برآورد شده و این برآورد با جمعیتی که کشور در آن حضور دارند، حدود 500 هزار تن پوشاک را برای بازار باید پیش بینی های لازم انجام شود.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده