مراسم تشییع بهنام صفوی

2,856

بهنانم صفوی که در سال 1394دچار ضایغه مغزی شده بود و 6 سال درگیر این بیماری بود در سن36سالگی