تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری ـ صفحه 59 از فصل 3 ریاضی ششم riazifilm.ir

97
ریاضی فیلم 5.6 هزار دنبال‌ کننده
97 بازدید
اشتراک گذاری
فیلم حل تمرین ریاضی ششم فصل3 تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی فیلم آموزشی و تشریحی حل تمرین های ریاضی ششم توسط استاد ابراهیم ابراهیمی جهت دریافت تمامی فایل های ریاضی پنجم به سایت ریاضی فیلم یا کانال Opentrainingg@ مراجعه فرمایید.
ریاضی فیلم 5.6 هزار دنبال کننده
pixel