نحوه استفاده از رنگ پلاستیک

255

رنگ های پلاستیک با درخشندگی و کیفیت بالا، بر روی سطوح اعمال شده و در صورت نیاز، بعدا بدون هیچ آسیبی، قابل برداشتن خواهند بود.