رادیو مهرآوا: کرونا و بچه ها

224

به قلم و اجرای: فریبا مویدنیا؛ ادیت: شقایق مهرابی؛ نقاشی کاور: صبا سید خلیل اللهی؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava

pixel