کاری که این دانشمند با ایران کرد

1,771

دانشمند هسته ای ایران شهید شهریاری کاری که این دانشمند با ایران کرد

یارمهربان
یارمهربان 234 دنبال کننده