دستگاه بازدید لوله رمس آلمان

2,007
دستگاه دوربین و یا بازدید لوله رمس که قابلیت بازدید تا 20 متر . فیلم برداری . عکس برداری ضبط صدا و زوم را انجام می دهد برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۹۲۳۰۶۰۰۶ - ۰۲۱۷۷۲۶۷۷۶۳ تماس حاصل بفرمایید.
pixel