ساخت عدسی استاندارد

2,168
در این ویدئو مراحل پرس و ساخت عدسی استاندارد (Eliptical 2:1) یا همان عدسی بیضوی استاندارد براساس استاندارد ASME را میتوانید به طور کامل مشاهده نمایید.
pixel