پاتوژنز ، علائم بالینی و درمان اسکلرودرمی

275
رضا غلامرضائی 41 دنبال‌ کننده
اسکلرودرمی وضعیتی است که با افزایش رسوب کلاژن در پوست و اندام های داخلی مشخص میشود, که میتواند به خاطر اختلالات ایمنیولوژیک و واسکولار (عروقی) باشد ... موشن گرافی راببینید ...... http://dlea.ir/1397/06/08/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7/
pixel