تئودولیت J22 دقت 2 ثانیه

1,135

تئودولیت اپتیکی مکانیکی J2-2 با دقت 2 ثانیه ساخت فویف FOIF By www.nprco.com