وبینار آشنایی با ملاحظات امنیت اطلاعات

54
سلسله نشست های کسب و کار دانش بنیان مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
pixel